Productes


La nostra empresa realitza impressions sobre múltiples materials que posteriorment seran destinats a l’etiquetatge dels mercats més exigents. Així, dir que estem especialitzats en la impressió i troquelatge d’etiquetes per a vins i anells per a pernils, tot això garantint que els materials utilitzats són alimentaris.

Tant en les etiquetes de vins i pernils, com en qualsevol altra etiqueta que requereixi ser numerada, disposem dels sistemes necessaris per al marcatge de fins a nou dígits. Plastificar, realitzar impressions en relleu, termo-impressions, impressió a doble cara i sobre l’adhesiu, etc. Són treballs que realitzem en el dia a dia.

Treballem els següents materials:

PAPEL-AUTOADHESIUPapel autoadhesivo

Aquest material usat des d’antany, ha anat millorant en qualitat i característiques amb el pas del temps, derivant en diferents productes.

Generalment treballem autoadhesiu de paper de tipus:

 • Coated (Estucat Brillant)
 • High Gloss White (Blanc Alt Brillantor)
 • Una gran varietat de Gamma Ecològica com Verjurat, Tintoretto, Snow Vergatta, etc.
 • Tèrmic Eco
 • Tèrmic Top
 • Doble Protecció

AUTOADHESIU-SINTÈTIC

Autoadhesivo sintético

Material derivat del petroli fet a força de resines, amb capacitats hidròfugues. Treballem amb:

 • Poli-propilè blanc
 • Poli-propilè transparent
 • Poli-etilè blanc
 • Poli-etilè transparent
 • Etc.

CARTOLINACartulina

La cartolina és un paper que és generalment més gruixut i més resistent que el paper normal d’escriptura o d’impressió, però més flexible i lleuger que altres formes de cartró.

El seu gramatge és normalment de 200 g / m2.

Solem utilitzar-lo per fer els suports de bosses d’infusions.

SUSTRATS NO ADEHSIUS

Vitola

Aquest material d’origen sintètic no conté adhesiu, pel que el seu ús sol consistir en anells per pernils, corbates i etiquetes penjants per a raïm.