Pressupost


Figura:
 Rectangle Cercle Oval Irregular

Mesura:


Ample (cm)

Alt (cm)

Aplicació de l'etiqueta

* digui'ns l'ús i aplicació de l'etiqueta en cada camp, si no sap el seu nom tècnic

Material:

Descriviu l'aplicació de l'etiqueta

Adjunta imatge, si existeix:Quantitat a pressupostar

Millars

Voleu aportar més dades?
Nº Colors:

Desriviu

Adhesiu:

Descriviu l'aplicació de l'etiqueta

Processos addicionals i acabats:

 Enfilat/Perforació Estampació Vernís Relleu Reserva adhesiu Vernís UVI Forat alliberat Plastificat Vernís UVI relleu

Necessita disseny?

 SI NO NS/NC

Etiquetatge a màquina?

 SI NO NS/NCDades de contacte* indica que el camp és requerit